logo
ObecněOticiTěmínovéPůvodPředkovéStoletí XVI.Století XVII.StoletíTěmínové v listinách
logo_lrft

Těmínové jako účastníci zemského sněmu:

1595
Kratičký výtah z počtů pana Jindřicha Anselma, nejvyššího colmistra království Českého léta devadesátého pátého.

Summa summarum všeho příjmu jeho 293765 fl 50 kr. Vydání proti tomu: panu Vilémovi Trčkovi 171542 30 panu Karlovi Tetaurovi a p. Těmínovi 53558 " 37 Nota. Krom toho co ještě za pány berniky krajskými k dalšímu vyupomínání a odevzdání pozůstává, což do svrchu psané sumy položeno není; však vidí se, aby jim od Jich Milostí poručení se stalo, tak aby to co nejdřív zvyupomlnali a od sebe odvedli.

Kratičký výtah z poetův nejvyšších pánův berníkův zemských sněmem volených, co jsou k sobě přijali i také zase vydávali, ze všech krajův království tohoto zbírky a defense vnově svolené, léta devadesátého pátého.

Všeho příjmu jejich pánův berníkův se nachází 293477 kop 16 gr 5 d. Vydání: nejvyššímu panu colmistru 205167 " 42 " 6 " panu Tetaurovi a panu Těmínovi 2100 " 17 " 1".

1594
Přehlídka u Znojma třetího pluku lidu pěšího z království Českého pod vedením Bohuchvala Ruta proti Turku vypraveného.

1594 Seznam lidu jízdného ze všech krajů království Českého a měst Pražských, jenž přehlížen byl 15. září 1594 u Znojma při tažení svém do Uher proti Turku.

1594; 15. září. — Rukopis souč. v archivu knížete z Lobkovic v Roudnici.

Mustruňk lidu jízdnýho, kterejž se začal držeti 15. Septembris anno etc 94.

Kraj Kouřimský, stav rytířský

Mikuláš starší Puchart z Voděrad, Bohuslav Těmín jede 1

Kraj Hradecký, stav rytířský

Těmín z Těmic, jede sám 1

320. Seznam osob, které ku přehlídce vojska českého u Znojma (do Uher vypraveného) nařízeny byly; poznamenání osob, kterýms v tažení tom přední hodnosti svěřeny byly; seznam, kdo byli lejtnantové a fendrychové při jízdě; ustanovení, mnoholi každému nejvyššímu nad 5000 českých drábů a jeho důstojníkům měsíčně dávati se má a mnoho-li hejtmanům nad pěším lidem služby měsíční i jich družině vyměřeno.

1594, 2. srpna. — Rukopis souč. v arch. kníž. z Lobkovic v Roudnici.

K mustrování toho lidu českého byli nařízeni od JMCské, jakž napřed psané poručení ukazuje: pan Jan nejstarší z Valdštejna, nejvyšší komorník království Českého, pan Hertvík Zejdlic z Šenfeldu, " Jan Malovec z Malovic, " Kristof Vratislav z Mitrovic, z prostředku pánův místodržících od JMCské v království Českém nařízených.

Poznamenání, kdo sou v tom tažení jaká poručení nejpřednější měli: předkem nejvyšším polním generálem byl JMt pan Petr Vok z Rožmberka, item, páně nejvyšším generálním lejtnambtem byl pan Melichar z Rederu, item, nejvyšším polním maršálkem pan Václav nejstarší Berka z Dubé a z Lipého, item, nejvyšším vachtmistrem pan Adam z Lobkovic, item, nejvyšším kvartýrmistrem pan Radslav Vchynský, item, nejvyšším profantmistrem [nevypsáno], item, nejvyšším vagenburgmistrem pan Jan Saska Vojíř, item, nejvyšším rumormistrem [nevypsáno], item, nejvyšším profousem Jan Czyrner.

Poznamenání, kdo sou byli lejtnamptové a fendrychové rejtharští v tom tažení: JMti pána z Rožmberka nad páně praporcem rejtharů lejtnambt pan Sezima Miřkovský z Tropčic a fendrychem pan Jan Prostibořský z Vrtby, ten nesl korúhev českou,item, páně Berkův lejtnambt maršálskej pan Heřman z Bubna a lejtnambt nad páně praporcem rejtharů pan Těmín z Těmic a fendrych pan Bohuchval Berka z Dubé a z Lippého, item, pana Adama z Lobkovic lejtnambt pan Vratislav z Donlna a fendrych pan Frydrych z Lobkovic na Peruci, item, pana Badslava Vchynskýho lejtnambt pan Kristof Budovec a fendrych pan Wolf Adam Štampach, item, pana Václava Pětipeskýho lejtnambt pan Adam Čejka a fendrych pan Kristof Karel z Roupova, item, pana Jana Lukaveckého lejtnambt pan Frydrych Rakovec a fendrych pan Štylfried Lukavecký, item, pana Wolfa Nešovky lejtnambt pan Jan z Wildenštejna a fendrych pan Hynek Vamberský. Pštoluňk, co se jednomu každému nejvyššímu nad pěti tisíci českých drábů a jeho officírům každého měsíce dávati má.

173. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští Jáchymovi ml. Španovskýmu z Lisova a na Vožici: poroučejí mu k žádosti panny Miny Vchynské ze Vchynic a z Tetova, aby ihned odvedl berníkům krajským berně 1. 1599 svolené, kteréž za svého držení statků Vítanovského a Těmického po někdy Estere Vchynské z Těmic pozůstalých uvázav se v ně nd lidí poddaných vybral a dosud nesložil.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v úterý po památce sv. Jana Křtitele (26. června) 1601. - Zápis český DZ. kvatern 6. 95 fol. L 12.

1588
Bohuslav starsi Temin z Temic a na Temicich jako účastník zemského směnu v roce 1588.

Bohuslav starší Těmín z Těmic a na Těmicích jako relator stavu rytířského na zemském sněmu 1588 Bohuslav starší Těmín z Těmic a na Těmicích jako relator stavu rytířského na zemském sněmu 1586.

1577
Osoby stavu panského a rytířského z kraje Kouřimského a Vltavského,které se buď v Benešově nebo v Jesenici, kdež který od obydlí v ta místa nejblíže má,v ponělí po hromnicích nejprv příští [4. února] sjeti mají:

Jan mladší Těmín na Viťanovicích.

Osoby stavu panského a rytířského z kraje Plzeňského a Bechyňského, které se buď v Budějovicích, Soběslavi neb na Táboře, kdež který od obydlé svého v ta místa nejblíže má, v pátek, den svaté Brigidy nejprve příští, [1. února] sjeti mají:

Jiřík Těmín na Vlkšicích

Jan Bohuslav Těmín za všecky termíny - na Jesenici a Podveselici se připomíná u příležitosti za léto Páně pominulé 1607 Jeho Mti cís. páni hejtmané a Jich Mti páni stavové v kraji Hradeckém odvedli berní a zbírek zemských, sněmem království Českého svolených, jakž níže poznamenáno stojí, vše na kopy, groše a peníze míšeňské počítajíc.

1573
Jirik Temin z Temic a na Vlcicich, skrze pana B. K. jako účastník zemského směnu v roce 1573.

1572
Oldřich Těmín z Těmic a na Vlksicích jako účastník ZS v 1572.

1558
Bohuslav Těmín z Těmic jako účastník zemského směnu v roce 1558.

1547
Bohuslav Temin z Temic jako účastník zemského směnu v roce 1547.

Seznam stavů panského a rytířského, jakož i měst královských a vinných v hraji Hradeckém, pokud se přiznali k bermi z poddaných a komínu, který byl odeslán Ctiborem Smilem Pecingarem z Bydžína na Nechanicích Štěpánovi Jiřímu z Šternberka, předsedovi komory české. Ve stavu rytířském se uvádí Těmín z Těmic – poddaných 9, komínů 6.

Třetí praporec pana Stefana Vrabskýho jest zmustrován 17. dne Septembris; pod ním jest lid těchto osob: uveden Těmín.

bar
copyright 2007 - 2008 | webmaster | design