logo
ObecněOticiTěmínovéPůvodPředkovéStoletí XVI.Století XVII.StoletíTěmínové v listinách
logo_lrft

Obecně

Těmínové patří k zemskému šlechtickému rodu, usedlému v Čechách (nejprve jižních a poté v severních a nyní žijícím v potomcích po celém světě), který má svůj počátek zřejmě v oblasti na jih Prahy, dříve v kraji Vltavském. Spolehlivě lze předky všech, které nesou toto jméno, vystopovat na počátek 14. století do doby vlády krále Jan Lucemburského.

Původ jejich je však jistě mnohem starší, neboť v té době jde již o rod v Čechách usedlý, který vlastní statky na Neveklovsku (Suchdol, Křečovice). Hledat stopy Těmínů podle jména před rokem 1400, znamená dostat se na slepou kolej, což se doposud dělo. Jan Těmín, který patrně jako první přijal toto jméno, pocházel totiž nikoliv rodu Těmínů, který se teprve jím konstituoval, nýbrž z rodu, který jako společný jmenovatel užíval erbu červeného břevna pokosem.

Z tohoto rodu se kol. roku 1400 vydělili Vítové ze Rzavého, Lapáčkové z Vrážného, Sádlové z Vrážného, Chrtové z Ertína. Otázkou však zůstává jak tento původní rod nazvat, když mu v české historiografii, na rozdíl od jiných rodů jako Drslavici, Hrabišici, Ronovici apod., nebylo dosud přisouzeno jméno.

                               


bar
copyright 2007 - 2008 | webmaster | design